מלגת מעורבות בקהילה

מלגת מעורבות בקהילה

הרשמה ככסטודנט/ית

 

מועצה אזורית מטה יהודה בשיתוף מפעל הפיס

מלגות מעורבות בקהילה לשנת הלימודים תשע"ט

 בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים ולתרומה לקהילה, זו השנה הרביעית בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה מלגה לסטודנטים או סטודנטיות נבחרים/ות.

זו השנה השנייה בה מקיימת המועצה שיתוף פעולה עם מפעל הפיס, וגם השנה תוענק ל- 20 סטודנטים או סטודנטיות תושבי/ות המועצה מלגה על סך של 10,000 ש"ח לשנת הלימודים תשע"ט בעבור 130 שעות תרומה לקהילה.

ביצוע ההתנדבות: בחודשים דצמבר 18' - יולי 19'.

המלגה תועבר בשתי פעימות: חציה הראשון בחודש מאי 19' וחציה השני בחודש אוקטובר 19'.

הסטודנט/ית י/תגיש מועמדות למשימות התנדבות אשר נבחרו ע"י ועדת המלגות ומפורטות בהמשך טופס ההרשמה.

להגשת המלגה יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

זכאות למלגה:

 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון / שני
 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתעודת הוראה

קריטריונים נדרשים:

 • סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשע"ט
 • לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
 • גובה שכר לימוד שנתי העולה על 8,000 ₪ (עדכני נכון למועד האחרון להגשה - 4.11.2018) - בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד
 • מגורים במועצה - חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר)
 • עמידה בקריטריונים ספציפיים בהתאם לכל מלגה
 • לימודים בארץ בלבד
 • שימו לב: סטודנטים או סטודנטיות אשר נמנים/ות בין מקבלי/ות מלגת מפעל הפיס בשנת תשע"ח אינם/ן רשאים/ות להגיש מועמדות בשנת תשע"ט.

אישורים וטפסים נדרשים:

 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשע"ט
 • אישור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשע"ט
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • אסמכתא על ניהול חשבון בנק / צילום צ'ק
 • מכתב אישי המספר מעט על המועמד/ת, כישוריו/ה וסיבות התאמתו/ה לתפקיד
 • קורות חיים

אישורים וטפסים נדרשים- רלוונטי עבור הסטודנטים או הסטודנטיות אשר יתקבלו לתכנית:

 • חתימה על כתב התחייבות מטעם מפעל הפיס 
 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי לסמסטר ב' 

הליך ההגשה:

 • יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים בטופס האינטרנטי או דרך האפליקציה.
 • יש לסרוק את האישורים לקובץ pdf או jpg, לצורך צירופם לטופס הבקשה.
 • יש להקפיד למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.
 • יש לוודא קבלת אישור הגשה וסיום התהליך לכתובת המייל אשר הוזנה בטופס ההרשמה.
 • לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב.
 • מועמדות ומועמדים מתאימים/ות יזומנו לוועדת קבלה. 

 

מועד אחרון להגשה

4.11.2018 יום ראשון כ"ו בחשון תשע"ט, עד השעה 12:00

ועדת מלגות:

 מועמדים מתאימים יזומנו בפני ועדת המלגות בין התאריכים 11-15.11.2018
(יש להיערך בהתאם)

 

 

הגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה www.m-yehuda.org.il באמצעות הקישור המיועד לכך, או דרך אפליקציית המועצה- אותה ניתן להוריד בחינם.

 

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למרכז צעירים מטה יהודה:

רוני עירון: 02-9958985 ronii@m-yehuda.org.il / מזכירות אגף חברה ונוער 02-99588978

 

              שנת לימודים מוצלחת!