מלגת מעורבות בקהילה

מלגת מעורבות בקהילה

שנה"ל תשע"ט

סטודנטים וסטודנטיות ההרשמה הגשת מועמדות למלגות מעורבות בקהילה לשנת תשע"ט תיפתח ב-14/10/2018 ותיסגר ב-04/11/2018
צוות מרכז צעירים